Twitter

ponedjeljak, 27. kolovoza 2012.

U Modrac će odlagati pepeo i ugljenu prašinu?


Posljednjih dana se proširila tema o dobijanju okolišne dozvole RUDNICIMA MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI oko dobijanja okolišne dozvole za izgradnju termoelektrane.

Naime, ako Vam nije poznato, termoelektrana Tuzla rješava se pepela i ugljene prašine na način da se pomoću vode cijevima ova prašina pumpa na brdo iznad Bukinja(dvije mrlje na slici iznad). Ako niste vidjeli, vjerujte mi na riječ, prizor je užasan. Na velikom prostoru prizor kao iz postapokaliptičnog svijeta.

Nije poznato, odnosno ljudima nije obznanjeno kako će se buduća TE Banovići rješavati nusprodukata gorenja. Nadajmo se da to neće učiniti na način da isti pumpaju u jezero Modrac kako to čine isti rudnici.
Nadajmo se da će vlast spriječiti ovaj scenario a i riješiti postojeći koji je i tako crn.

Rado bismo čuli Vaše mišljenje!