Twitter

utorak, 7. svibnja 2013.

Intervju sa Sanelom Hodžićem - nosioc ideje Ekovizija na takmičenju za najbolje ideje iz BiH, Srbije i Kosova pod nazivom Community Boost_r.

Ovih dana saznali smo za takmičenje Community Boost_r putem vaše online kampanje
koju vodite povodom ideje koju ste predali na takmičenje pod nazivom Ekovizija.
Recite nam nešto više o vašoj ideji.

Sanel Hodžić: Ideja je prije svega nastala prateći probleme sa kojima se susrećemo, svakodnevno, nabacano smeće na raznim mjestima u gradu, u djelovima ulica, u rijekama, u prostorima koji mogu biti jako kvalitetno korišteni. Budući da problem nije nastao sam od sebe, potrebno je naći način da se utiče na ljude. I ekovizija je upravo to idejno rješenje koje može uticati na rješenje ovog problema.

Koji su konkretni ciljevi Ekovizija aplikacije?
 Sanel Hodžić: Putem buduće aplikacije Ekovizija cilj je izgraditi prije svega mrežu ekološki osvještenih građana koji bi na ovaj način razmjenjivali informacije i ideje o rješavanju problema u njihovim mjestima. Budući da je jedna od komponenti i mapa svijeta, tu tehnologiju je moguće koristiti za detaljno ispitivanje zagađenosti. Cilj je na ovaj način stalno i kontinuirano uticati na ljude. Jer da bi se problem riješio prije svega je potrebno zaustaviti širenje problema, tek kada se to postigne moguće je riješiti ovakav problem. Budući da male akcije mic po mic ne daju dovoljno visok rezultat, Potrebno je da jedna ovakva mreža jednostavno plane poput facebook, twitter i sličnim društvenim mrežama.

Po samoj ideji aplikacija će se baviti samo ekološkim problemima
ili imate i druge planove za Ekoviziju?
  Sanel Hodžić: Naravno za aplikaciju je predviđeno da se počne baviti ovim problemom, a uz naredne inovacije je moguće proširiti vidokrug problema kojima bi se također bavili. Tipa ekonomija i pretvaranje Ekoloških problema u ekonomske šanse.

Kako vidite uspjeh same ideje u slučaju da se realizira?
 Sanel Hodžić: Kad je o uspjehu riječ tu moram da budem skroman. Još uvijek nisam siguran kakvi će biti rezultati takmičenja. Ukoliko rezultati ne budu išli u moju korist, neće biti lako realizirati ideju. Što se tiče samog takmičenja nimalo ne mogu podcjeniti konkurenciju, tu se ne mogu mnogo pohvaliti šansama. Ali to opet zavisi od podrške ljudi koji budu glasali.

Ukoliko ne ostvarite željene rezultate na takmičenju da li postoji "plan B"
za realizaciju ideje?
 Sanel Hodžić: Plan B uvijek mora da postoji zatim plan c, d do ž, ako to ne upali ići ćemo na slogove.

Da li možete da nam kažete nešto o drugom planu za realizaciju ideje?
 Sanel Hodžić: Drugi plan za realizaciju je sakupljanje sponzorskih priloga od strane firmi koji u cjeloj ovoj priči vide svoju šansu za dobru promociju.

Mlad ste čovjek, a može se reći i perspektivan.
Kako vidite svoju perspektivu u BiH?
 Sanel Hodžić: Vidim je u smeću.

Budući na problem nazeposlenosti u BiH, kako ste vi suočeni s tim problemom?
 Sanel Hodžić:
Ja nemam taj problem, budući da je ako sam dobro upućen izglasan zakon o penzionisanju u 70 godini života, mene ne muči takav problem. Svoj izlaz vidim u poduzetništvu.

Jeste li do sada imali priliku da radite u nekoj firmi?
 Sanel Hodžić:
Da prvo iskustvo imam u firmi Leftor D.O.O koja se bavi razvojem web, i mobilnih aplikacija. U ovoj firmi sam naučio sve ono što sada znam o ovoj oblasti. Tu sam napravio prve stranice, naučio prve stvari i tu sam upoznao prijatelje koji su uvjek uz mene. U firmi Leftor sam završio praktičnu obuku i dan danas imamo ostvarenu saradnju. Bez podrške ove firme sad zasigurno ne bi stekao hrabrost za ovaj iskorak.

Za kraj recite nam malo više o sebi:
 Sanel Hodžić: Mlad momak, kako ste već rekli perspektivan, odrastao sam u Tuzli, imao sam skromno djetinstvo i jako skroman duh prema obrazovanju. To se u protekle 2-3 godine promjenilo počeo sam mnogo vremena da provodim educirajući se. Završio sam 2 kursa iz oblasti poduzetništva, često čitam literaturu vezanu za razne oblasti. Trenutno veliki dio svog vremena odvajam učeći predmete sa kursa u okviru jednogodišnjeg školovanja na ITAcademy, oblast php development. Učim o razvoju web aplikacija, što me je podstaklo na ideju da se prijavim na takmičenje community boost_r.

Povezana vijest: http://goo.gl/XCDZD

(Danijel Marković)

Rado bismo čuli Vaše mišljenje!