Twitter

ponedjeljak, 20. siječnja 2014.

Europska barska kornjača na akumulaciji Modrac

Kornjače su jedna od najstarijih živućih gmizavaca na Zemlji. Kornjače se dijele u 3 skupine: 1. Kopnene, 2. Slatkovodne, 3. Morske. Od kornjača koje žive u BiH, u akumulaciji jezera Modrac uočena je barska kornjača Emys orbicularis Linnaeus. Naglim razvojem industrije i izgradnjom cesta, životni prostor mnogih kornjača u BiH je sve ugroženiji. Ispuštene industrijske otpadne vode u slivnom području jezera Modrac mijenjaju kvalitet staništa u kojem su kornjače nastanjene. Zbog novosagrađenih cesta koje im presjecaju prirodno stanište zbog čega mnoge kornjače stradaju na cesti. (Evropska barska kornjača na akumulaciji Modrac, trenutno stanje, stepen ugroženosti i mogućnosti zaštite; dr.sc. Avdul Adrović, docent; Uvod)


Barska kornjača (Emys orbicularis), jedna je od samo dvije slatkovodne vrste kornjača koja je autohtona skoro u cijeloj Europi.  Emys orbicularis, ovisno o kojoj se podvrsti radi, dostigne prosječnu veličinu od 15 do 20 cm. Pod normalnim uvjetima, težina se kreće od 400 do 700 gr. Pronađeni su i pojedinačni rijetki primjerci od 1,5 kg težine. (Evropska barska kornjača na akumulaciji Modrac, trenutno stanje, stepen ugroženosti i mogućnosti zaštite; ; dr.sc. Avdul Adrović, docent; str.5)Emys orbicularis je rasprostranjena u širem području Europe, od Portugala do Španije do Aralskog jezera i Kazahstana u Aziji. U većini zemalja, pogotovo u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji ove su populacije gotovo nestale. Emys orbicularis je zaštićena vrsta koja je navedena na crvenoj listi IUCN-a. (Evropska barska kornjača na akumulaciji Modrac, trenutno stanje, stepen ugroženosti i mogućnosti zaštite; ; dr.sc. Avdul Adrović, docent; str.5)

Danijel Marković

Rado bismo čuli Vaše mišljenje!