Twitter

ponedjeljak, 3. studenoga 2014.

Prijeti li rijeci Turiji potpuni nestanak? (VIDEO)

Zahvaljujući saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju TK vijećnik SDP-a Jakub Mahovkić došao je do dokumenta o zakazivanju javne rasprave u Banovićima o Studiji izvodljivosti realizacije projekta izgradnje TE u Banovićima koja je zakazana za 13.11.2014. godine.
Uzimajući u obzir sve moguće negativne posljedice po slivno područje rijeke Turije i akumulacije jezera Modrac, od kojih bi jedna mogla biti i potpuni nestanak rijeke Turije čime bi se ugrozila i akumulacija jezera kao i biodiverzitet na našoj općini pokrenuta je vijećnička inicijativa o hitnoj reakciji svih nadležnih službi u općini Lukavac.Izvor: http://www.rtvlukavac.ba/ - Originalna vijest - Prijeti li rijeci Turiji potpuni nestanak ?

Rado bismo čuli Vaše mišljenje!