Twitter

srijeda, 29. travnja 2015.

UG Modrac – Uređenje puta u MZ Kiseljak

Projekt „Uređenja puta u MZ Kiseljak“ finansiran je od strane Ministarstva za zaštitu okoliša i prostornog uređenja prošlogodišnjim pozivom za projekte. Ugovor između UG Modrac i navedenog ministarstva potpisan je krajem lipnja 2014. godine, a novac uplaćen polovicom listopada. Kako vrijeme nije dozvoljavalo provedbu projekta u predviđenom roku, s ministarstvom je sklopljen pismeni dogovor o prolongiranju provedbe do kraja svibnja 2015. Polovicom travnja dogovoren je početak radova – Prvo teškim mašinama, prokopavanje kanala, postavljanje odvodnih cijevi kao i osposobljavanje puta, a onda krčenje raslinja pored puta, šalovanje i betoniranje mosta na riječici „Mlaki“.


Teške mašine radile su 2 dana, počevši od 16.4. i napravile odličan posao. Prokopana su 2 kanala, postavljenje odvodne cijevi koja su spojila sporedne kanale i stvorile bolji protok vode. Za kratko vrijeme, veliki dio puta se isušio za samo 2 dana. Nakon mašina, planirana je  akcija u kojoj će učestvovati mještani Hrvatske Poljane kao i mnogi članovi udruženja, Udruge mladih Bistarca „Opstanak“, OSKU „Tunel“ i UG Modrac. Akcija koja je planirana 18.4. otkazana je zbog lošeg vremena, odnosno kiše koja je padala jakim intenzitetom i prolongirana za 19.4. Na akciji se skupio određen broj ljudi koji su odradili veliki posao. Iskrčen je put u širini od nekih 5-6 metara i u dužini od 70 metara i betoniran most na riječici „Mlaki“. Ovaj put je planski put koji je trebao spojiti MZ Bistarac s MZ Kiseljak, ali je zbog mnogih razloga rad prekinut na ovoj dionici. Nakon mnogih godina, put je zapostavljen od svih. Bio je prohodan samo za traktore , zaone koji su obrađivali brojne obradive površine i pješake koji su išli prema Bistarcu, Bokavićima, Bosanskoj Poljani i Šićkom Brodu. Bitno je napomenuti da je Grad Tuzla donirao 10m3 tucanika za nasipanje puta. Iako su potrebne još velike količine kamena i šuta za nasipanje cijele etape i ovo je lijepa gesta za provedbu i nastavak projekta.

Naime, ovaj put koji je prije rata trebao spojiti dvije mjesne zajednice, Bistarac i Kiseljak, a put je također vodio ka Bistarcu, Bokavićima, Bosanskoj Poljani i Šićkom Brodu. Prekinut je zbog imovinsko pravnih odnosa, a nedugo zatim i zbog ratnih dejstava u BiH. Vremenom je put postajao sve neprohodniji zbog nanosa blata, mulja, smeća koje su donosile poplave. Kako smo ranije saznali, općina Lukavac će kroz IPA projekte urediti put sa svoje strane do korita rijeke Jale, uraditi regulaciju Jale i postaviti željezni most. Ovim projektom osposobili smo prohodnost puta do obradivih površina mnogih mještana, kao i ljudi iz drugih sela. Ovo je prva faza projekta koju je UG Modrac odradila uz pomoć ministarstva. Zbog odlično organizirane akcije, mnogi mještani koji su prisustvovali akciji i učestvovali u njoj, žele skupa s UG Modrac raditi na idućoj fazi projekta. UG Modrac će vlastitim sredstvima i uz pomoć mještana organizirati akciju na kojoj će se krčiti dio put od Mlake do puta uz cjevovod (Put od bivše baze Šićki Brod ka Bokavićima). 

Današnjom aktivošću završeni su radovi na projektu "Uređenja puta u MZ Kiseljak". Nadamo se da smo uspjeli uraditi što...
Posted by Ocuvajmo i spasimo jezero Modrac! on 21. travanj 2015


Danijel Marković, predsjednik UG Modrac

Rado bismo čuli Vaše mišljenje!