Twitter

srijeda, 11. veljače 2015.

Odustalo se od opcije razmatranja Rijeke Turije kao potencijalnog resursa


Izašla je konačna verzija studije utjecaja na okoliš objekata akumulacije „Ramići“, Duboki potok, pumpne stanice PS I, PS II, i potisnog cjevovoda. Ono što nas posebno raduje je informacija da se nakon provedene prve faze hidroloških istraživanja odustalo se od opcije razmatranja Rijeke Turije kao potencijalnog resursa. Ovo će se brisati iz studije.

Izvod iz studije utjecaja na okoliš objekata akumulacije „Ramići“, Duboki potok, pumpne stanice PS I, PS II, i potisnog cjevovoda – konačna verzija (str.60):

Nakon obavljene javne rasprave i dostavljene su i primjedbe zainteresiranih strana koje se odnose nedostatak hidroloških istraživanja, potrebu sagledavanja ovih objekata zajedno sa objektom TE Banovići, zahvatanjem voda rijeke Turije, procjenom rizika od nesreća i potrebom geomehaničkih istraživanja i procjenom utjecaja na druge korisnike voda.

Dostavljene su primjedbe od strane:

1. Primjedbe i sugestije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva,
2. Mišljenje JU Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma Banovići,
3. Komentari i sugestije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
4. Primjedbe i sugestije Agencije za vodno područje rijeke Save,
5. Primjedbe i sugestije Stručne službe Općine Lukavac,
6. Primjedbe i sugestije Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
U nastavku se daju obrazloženja na dostavljene primjedbe:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
1. Pokrenuta je procedura za izdavanje PVS
2. U toku su detaljna hidrološka istraživanja koja će se okončati u aprilu 2015. godine.
3. Nakon provedene prve faze hidroloških istraživanja odustalo se od opcije razmatranja
Rijeke Turije kao potencijalnog resursa. Ovo će se brisati iz studije.

Rado bismo čuli Vaše mišljenje!