Twitter

petak, 27. veljače 2015.

Usvojena inicijativa o zabrani lova i ribolova u blizini staništa bijelih labudova

Denis Bašić - Ušće rijeke Turije u Modrac
Na današnjoj sjednici OV Lukavac podnesena je i odmah usvojena inicijativa za uvođenje zabrane lova i  ribolova na području jezera Modrac koje je postalo stanište određenog broja bijelih labudova, a čiji se broj konstantno povećava. Obzirom da je primjećeno da labudovi pripremaju gnijezda za svoja legla, u cilju njihove zaštite inicijativa je jednoglasno prihvaćena od strane vijećnika OV Lukavac.
Rado bismo čuli Vaše mišljenje!