Twitter

utorak, 28. srpnja 2015.

Intervju s Jakubom Mahovkićem – Borcem za rijeku Turiju i jezero Modrac

Razgovarali smo s Jakubom Mahovkićem, vijećnikom SDP-a u općinskom vijeću Lukavac, borcu za rijeku Turiju i jezero Modrac. Zahvaljujem se na odvojenom vremenu za ovaj intervju. Postavio bih Vam nekoliko pitanja vezanih za aktivnosti koje su pokrenute za zaštitu Turije i što je u planu.


P: Poštovanje gospodine Mahovkiću. Možete li nam reći što se zbivalo s rijekom Turijom u poslednje dvije godine?

O: Možda bi Vaše pitanje trebalo malo drugačije glasiti, šta se dešavalo sa rijekom Turijom prije dvije godine,  te će u tom kontekstu i glasiti moj odgovor, kako bismo mogli napraviti usporedbu s današnjim stanjem.

Naime, ko je pratio sve aktivnosti koje su se dešavale tokom 2013. godine, a i prije toga, poznato mu je da je rijeci Turiji prijetila katastrofa, potpuno uništenje biodiverziteta zbog svakodnevnog zagađenja koje je vršeno od strane RMU Banovići. Također, pored navedenog u okviru planova za izgradnju TE Banovići postojao je rizik potpunog nestanka te rijeke , jer se u početnim verzijama ista u okviru studije izvodljivosti vodosnadbijevanja TE razmatrala kao alternativa da se ista preusmjeri za te potrebe.

P: Koje ste korake preduzeli nakon što je počelo često zagađenje rijeke Turije od strane RMU Banovići?

O: Nakon ovakvog stanja koje sam naveo, a koje se može vidjeti i iz arhivskih fotografija, od strane svih relevantnih institucija od lokalne zajednice, općinskog vijeća, nevladinih organizacija i udruženja građana, krenuli smo u aktivnije rješavanje ovog problema. Cijeneći da je ipak OV institucija  preko koje se mogu donijeti najjače odluke i poslati najsnažnije poruke spremnosti svih nas da stanemo u zaštitu ove ljepotice, a samim tim i akumulacije jezera Modrac, prvi koraci su učinjeni u okviru te institucije.

Na nekoliko sjednica OV detaljno se kroz rasprave analiziralo stanje na rijeci Turiji uz početne pokušaje da se razgovorima, dogovorima, pregovorima,  nazovite ih kako hoćete, dođe do boljeg stanja. Međutim, naši pokušaji su jednostavno naišli na nezainteresovanost druge strane , nakon čega je OV Lukavac održalo vanrednu sjednicu i donijelo nekoliko zaključaka od kojih je sigurno ključni bio ulazak u procedure priprema za podnošenje tužbe protiv RMU Banovići. Da općina Lukavac ima stvarnu namjeru u tome potvrđuje činjenica o planiranju namjenskih sredstava u budžetu za te svrhe i angažovanje ovlaštene certificirane kuće na uzimanju uzoraka, odnosno pribavljanju relevantnih dokaza koji bi se koristili u sudskom postupku.


P: Kada je situacija krenula na bolje? Je li se mogao uspostaviti kakav kontakt s menadžmentom RMU Banovići?

O: Mozemo konstatovati da je to u neku ruku bila i prekretnica u odnosu ponašanja RMU Banovići, iako se u prvi mah činillo da oni uopšte ne prate sve ove naše aktivnosti zbog nezainteresovanosti za razgovore po ovoj problematici.

P: Znate li što je presudilo da RMU Banovići promijeni ponašanje prema rijeci Turiji kao i prema mještanima Turije jer kako znamo, mnoga izvorišta pitke vode nalaze se kraj rijeke Turije?

O: Iako sam već naveo da smatram kako su neke odluke OV bile ključne za promjenu odnosa RMU Banovići prema rijeci Turiji, bilo bi nepošteno ne naglasiti i  druge stvari koje su imale veliki uticaj  na sve to.  Možda ću neke zaboraviti, ali prvenstveno mislim na odluku federalnog ministarstva okoliša za donaciju u kupovini bagera vrijednosti 2 miliona KM koji je posebno opremljen za čišćenje taložnih jezera. Nastavak opredjeljenosti FM okolisa na realizaciji tog projekta potvrđuje nedavno odobravanje sredstava u visini do 200 hiljada KM na rješavanju ovih projekata oko RMU Banovići. U ovim odlukama predstavnici ovog ministarstva su naglašavali da njihovo uključenje u rješavanje ovog problema je svakako rezultat stalnog pritiska javnosti koji se svakako odnosio i na ugrožavanje izvorišta pitke vode. Za taj pritisak zaslužni su građani, nadležne službe, nevladine organizacije, udruženja građana. Sigurno tu ogroman doprinos imaju predstavnici CEE Tuzla sa kojim imamo izuzetnu saradanju, a svakako nas raduje i nedavno uključenje predstavnika Eko tima iz Sarajeva koji svojim primjedbama i sugestijama upućenim prema nadležnim institucijama nastoje dati svoj doprinos na zaštiti rijeke Turije i akumulacije jezera Modrac.

P: Koje su aktivnosti preduzete od strane mještana Turije na uređenju rijeke? Upoznati smo da su se odvijale neke akcije na čišćenju obale.

O: Više puta sam naglašavao i sad stojim iza tog razmišljanja da RMU Banovići jest bio najveći zagađivač,  ali ne i jedini. Mnogo je neodgovornih pojedinaca koji na razne načine ugrožavaju ekološko stanje uopće, pa i na rijeci Turiji. Kako bismo probudili svijest svih pojedinaca, a i sami pokazali spremnost na poboljšanju stanja na rijeci Turiji, u nekoliko navrata smo organizovali akciju čišćenja rijeke Turije. Te akcije su se najčešće odvijale u organizaciji facebook grupe „ OČISTIMO I ZAŠTITIMO RIJEKU TURIJU“ koja je više nego opravdala svoje osnivanje. Ne mogu reći da nema više smeća na rijeci Turiji i da nema više neodgovornih pojedinaca, ali vjerujte da današnje stanje ne možete porediti s nekim od prije 2 ili 3 godine. Sigurno je duplo bolje i u tom segmentu.

P: Obzirom da je sada stanje mnogo bolje, čak rijeka sada služi i za osvježenje u ove tople dane, imate li u planu još kakvih aktivnosti? I možete li nam reći nešto o povratku života u rijeci Turiji? Kako vidimo, neki stari stanovnici se vraćaju u svoje stanište.

O: Da, stanje na rijeci Turiji je znatno bolje, ali mi mislimo da još nije ono što mi želimo. Bilo je nekih manjih incidentnih situacija zagađenja, ali svakako ne u onoj mjeri kao prije. Donekle i imamo razumjevanja jer treba prihvatiti da se taložna jezera ne mogu očistiti, a da ne dolazi ni do kakvog zamućenja. Međutim i dalje ćemo insistirati da se vodi računa i kada se vrše te aktivnosti  i boriti se za stanje potpunog prestanka zagađenja ove rijeke. Ove godine rijeka Turija je vratila djetinjstvo mnogih nas, ponovo je bila posjećena svakodnevno i služila za odmor i kupanje mnogim posjetiocima. Mnogi su po prvi put shvatili opravdanost naše borbe jer su vidjeli njenu ljepotu u punom sjaju, iako je prisutno jos tragova posljedica zagađenja, mulj na pojedinim mjestima i slično.

Jedan od najjačih dokaza boljeg stanja na rijeci Turiji je kako ste rekli povratak života u njoj, mislim na riblji fond. U rijeku Turiju su se vratile neke vrste koje su bile takoreć izumrle, grgeč (koštro), jegulja, pastrmka ...... a također znatno je uvećan i kvantitet ribljeg fonda.

Što se tiče daljih planova, osnovni cilj će biti nastavak zaštite, odnosno sprečavanja zagađenja,također nastavak akcija čišćenja. Već imamo neke najave i obećanja u pružanju pomoći dodatnog poribljavanja, posebno onih vrsta koje su bile prisutne, a danas ih nema , kao što je škobalj.

Mislim da je došlo vrijeme drugačijeg odnosa mnogih prema ovoj rijeci i da u narednom periodu moramo svi uložiti još više napora kako bi ona postala glavni centar kupališta, pa i ljetnjeg turizma  kako na našoj općini, a i kantonu. U želje i namjere na nivou općine Lukavac više i ne sumnjam , što potvrđuju projekti koji tretiraju uređenje njenog korita od općeg interesa za našu općinu , po osnovu čega su odobrena i sredstva iz IPA fondova u vrijednosti preko 2 miliona KM. Nemam ništa protiv i drugih destinacija kao sto su Panonska jezera, ali rijeka je rijeka.

P: Koje su vam institucije dale podršku u vašoj borbi za rijeku Turiju? Ako jesu, koje i je li vas čija podrška iznenadila i je li vas nečija nepodrška razočarala?

O: Postavili ste mi možda najteže pitanje, ne u smislu ko nas je razočarao, jer nikad se nisam libio reći šta mislim, nego zbog ovoga ko nam je pomogao, bojim se da koga ne zaboravim. Osim nas mještana Turije , odnosno lokalne zajednice svakako ne bi uspjeli bez maksimalne podrške svih članova OV Lukavac, nadležnih resornih službi i načelnika, mediji poput lokalne RTV i portala Lukavac- X, saradnja sa CEE Tuzla, UG Flora i Fauna, UG Modrac, EKO ronilačka grupa invalida Lukavac, a u poslednje vrijeme svakako angažovanje od nadležnih ministarstava okoliša.

Ponovo molim da mi oproste ako sam neke zaboravio. Što se tiče razočarenja, po mom ličnom mišljenju najviše, mada to ne bi mogao tretirati kao razočarenje, možda bi to nazvao čudnim,  da bar ja do sada nikada nisam čuo da se neko iz Tuzle, osim predstavnika CEE oglasio da  stane u zaštitu rijeke Turije, pa i Spreče, a samim tim i akumulacije jezera Modrac i javno osudi ranije ponašanje RMU Banovići, a poznato je da se vodosnadbijevanje dijela stanovnika Tuzle vrši iz te akumulacije.


Također me čudi da turistička zajednica nije još iskazala poseban interes za ovu rijeku, mada je svima poznato da je ona jedan od rijetkih čistih bisera na našem kantonu.

Sve najbolje u budućem radu i borbi za rijeku Turiju i jezero Modrac kao i u privatnom životu. Hvala na razgovoru.

Hvala i Vama, želim vam također uspješan rad i nadam se da će u narednom periodu ovi intervjui biti vezani za neke ljepše i bolje projekte, kako na rijeci Turiji, tako na kompletnom slivnom području akumulacije jezera Modrac.

Danijel Marković
Fotografije: Jakub Mahovkić (s grupe Očistimo i zaštitimo rijeku Turiju)


(U prilogu pogledajte neke fotografije rijeke Turije s facebook stranice Očuvajmo i spasimo jezero Modrac)

Rado bismo čuli Vaše mišljenje!